Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest Sprzedający.
 3. Pojęcia użyte w Polityce Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zamieszczonymi w Regulaminie Sklepu.

 

 • 1 Zakres i cel zbieranych danych
 1. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Sprzedającego w celu:
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji złożonego Zamówienia (wykonania Umowy sprzedaży) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji obowiązków prawnych, w tym wystawiania faktur, rozpatrywania reklamacji (podstawa  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • oferowania przez Sprzedającego własnych produktów i/lub usług (marketing bezpośredni), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • oferowania przez Sprzedającego produktów i/lub usług (marketing bezpośredni) podmiotów z nią współpracujących - partnerów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego i tych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenia raportów i analiz na potrzeby Sprzedającego, dotyczących funkcjonowania Sklepu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. W celu realizacji Zamówienia Sprzedający zbiera następujące dane Klientów: Dane osobowe (imię i nazwisko lub firma prowadzonej działalności gospodarczej), dane adresowe i teleadresowe (kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, adres e-mail, telefon) oraz dodatkowo w przypadku wystawiania faktury numer NIP.
 2. Sprzedający oświadcza, że podanie danych wymienionych w punkcie 2 powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne i niezbędne do realizacji Zamówienia.
 3. W oparciu o odrębną, wyrażoną przez Klienta zgodę, dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Sprzedającego również w celach:
 • marketingowych w szczególności w celu reklamy, organizacji promocji, konkursów,
 • otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, biuletynu tj. newslettera.
 1. Sprzedający informuje, że w celach technicznych oraz do celów związanych ze zbieraniem ogólnych informacji statystycznych przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym adres IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz czasu połączenia Klienta ze Sklepem.
 2. Dane Klienta mogą być również zbierane przez pliki typu cookies (np. pliki tekstowe umożliwiające tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu). W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Klienta za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

 • 2 Powierzenie danych
 1. Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotowi świadczącemu na rzecz Sprzedającego:
 • usługi księgowe,
 • usługi hostingu,
 • usługi prawne,
 • usługi dostawy,
 • usługi informatyczne.
 1. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

 

 • 3 Okres przetwarzania

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do czasu przedawnienia przysługujących Klientowi oraz Sprzedającemu roszczeń zawiązanych z realizacją Zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że przepisy prawa mogą nakładać na Sprzedającego obowiązek przechowania danych przez okres dłuższy, w szczególności przepisy prawa podatkowego (np. zobowiązania podatkowe).

 

 • 4 Uprawnienia Klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych

Sprzedający informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów każdy Klient ma: 

 • Prawo dostępu do swoich danych i otrzymywania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania swoich danych;
 • Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;

W żądaniu dotyczącym ograniczenia przetwarzania Klient może wnieść o ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania jeżeli Sprzedający ma nieprawidłowe dane osobowe lub przetwarza je bezpodstawnie, jak również jeżeli Klient nie chce aby Sprzedający usunął dane, gdyż są one Klientowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie może być również ograniczone na czas wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
 1. w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni w sprzeciwie należy wskazać szczególną sytuację dotyczącą Klienta, uzasadniającą zaprzestanie przez Sprzedającego przetwarzania objętego sprzeciwem. Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że Sprzedający wykaże, że podstawy przetwarzania danych Klienta są nadrzędne wobec jego praw lub, że dane Klienta są Sprzedającemu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych

W odniesieniu do danych osobowych, które Klient dostarczył Sprzedającemu, przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia lub wykonania zawartej umowy oraz które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany Klient może wystąpić o wydanie danych w ustandaryzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazanie ich innemu podmiotowi jeżeli jest to możliwe.  

 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Sprzedający przetwarza dane niezgodnie z przepisami prawa.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: shop@epiekarz.pl lub pisma przesłanego na adres siedziby Sprzedającego.

 

 • 5 Uprawnienia Sprzedającego
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Sprzedający oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze należy zgłaszać na adres e-mail: shop@epiekarz.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl